Informace

PRAVIDLA EXPEDITION SCRAB

1. Registrace
Dne 1.1. startuje registrace vozidel (posádek) na expedici – od tohoto data do konce ledna probíhá příjem registrací – registračních poplatků (nevratná záloha**) 2.500,- / osoba. Registrační poplatek lze zaplatit převodem na účet číslo 1991730016/3030 (do zprávy pro příjemce napiš: SCRAB, příjmení a telefon). (** částka bude použita na výrobu samolepek, propagaci, vstupy, ceny pro účastníky a jako finanční rezerva pro případ havárie. Poplatek je považován za nevratnou registrační zálohu). MAXIMÁLNÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH VOZŮ JE IMITOVÁN ORGANIZÁTORY! POKUD SE NĚKDO ZAREGISTRUJE, ALE NESLOŽÍ V DANÉM TERMÍNU ZÁLOHU, JEHO REGISTRACE SE STORNUJE A NASTUPUJE ZA NĚHO DALŠÍ V POŘADÍ.

2. Účastníci akce
Účastníkem akce může být každý kdo dosáhl minimálně 18ti let věku a je právně odpovědný za své skutky a činy.

3. Vozidlo
Každé registrované vozidlo musí splňovat tato pravidla – Platná STK minimálně do konce Expedice, povinná výbava, zimní obutí, povinné ručení, vozidlo smí ovládat (řídit) minimálně jeden vlastník řidičského oprávnění sk. B.

Expedici lze absolvovat pouze ve vozidle, jehož pořizovací cena nepřesáhla 3.000,-Kč. Z vozidla musí být jeho pořizovací cena patrná, (ne)schválení připuštění vozu k Expedici přísluší pořadatelům. Do ceny 3000 Kč se NEZAPOČÍTÁVÁ přepis vozu, ekodaň, technická kontrola. Na další opravy vozu před nebo během Expedice je povolená částka 1000 Kč, kterou si hradí každý účastník sám. V případě možného překročení této sumy se vozidlo nadále Expedice nemůže účastnit.

4. Posádka vozidla
Minimální počet členů ve vozidle je 1 (řidič) maximální pak dle max. počtu pasažérů v VTP.

5. Náklady
Všechny náklady na cestu (pohonné hmoty, strava, ubytování, vstupy), kromě akcí vyhlášených pořadatelem, si platí každá posádka/ účastník sám.

6. Pořadatelé
Pořadatel/é nenesou žádnou zodpovědnost za činy a skutky účastníků.
Každý zaregistrovaný účastník vyjadřuje souhlas s pravidly.

8. Porušení pravidel účastníkem
Na akci dbají účastníci pokynů pořadatele, pokud tak neučiní mohou být z akce bezpodmínečně vyloučeni. Na akci je přísně zakázáno požívat nelegální omamné látky. Účastníci s sebou na akci nesmí mít střelnou, bodnou či sečnou zbraň. V případě zjištění takového, bude účastník vyloučen z akce okamžitě a bez náhrady.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pořadatelé si vyhrazují právo na využití foto i video záznamů všech účastníků i vozidel Expedice pro účely zveřejňování, propagace, reklamy a k jiným účelům, a to po neomezenou dobu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.